Uri ng Panghalip

Ang panghalip ay ang alitang ginagamit na panghalili o pamalit sa ngalan ng tao, bagay, lunan o pangyayari.  Ginagamit ito upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangngalan.

Mayroon tayong apat na uri ng panghalip.  Alamin natin kung ano ang mga ito.

Panghalip na Panao

Sa tawag palang, alam mo na kung ano ang hinahalili nito.  Ito ang salitang nanghahalili sa tao.

Hal. Si Maria ay isang matalinong bata.  Siya ang pinakamabait na bata na aking nakilala.

Ang panghalip panao ay apat na uri din.  Ito ay:

Palagyo

Kung ang panghalip panao ay ang simuno ng pangungusap.

Hal. Siya ay isang tao.

Ang salitang siya ay ginamit bilang simuno ng pangungusap.

Paari

Gaya ng tawag dito, ang panghalip na ito ay nagsasaad ng pag-aari ng isang pangngalan o panghalip.

Hal.  Ang aking laruan ay maganda.

Ang salitang akin ay nagsasabi na ang laruan na iyon ay sa akin at ako ang may ari nang laruan na iyon.

Paukol

Pinag-uukulan ng bagay o kilos sa pangungusap.  Para mas madalian ka, palagi mo tandaan na kadalasa’y  ang mga salitang “para sa” ay natatagpuan bago ang panghalip.

Hal.  Itong aso na ito ay para sa kanya.

Palayon

Kung ang panghalip ang siyag gumaganap  bilang layon ng pandiwa sa pangungusap maliban sa ito ay simuno.

Ang ulam ay niluluto niya.

May ibang simuno pero siya ang gumagawa ng aksyon.

Panghalip na Pamatlig

Kung ang panghalip ay nagtuturo sa kinalalagyan ng pangngalan.

Hal.  Dito ako nakatira.

Ang salitang dito ay ipinapahayag na malapit sa nagsasalita ang tinutukoy niya.

Panghalip na Pananong

Panghalip na nagtatanong, ganon lang iyon ka simple.

Hal. Ano iyan?

Pwede rin namang maging “Anu-ano ang mga iyan?”

Panghalip Panaklaw

Nagsasaad ng dami, kaisahan,kabuuan o pangkalahatan.

Maaari ito maging tiyak o di-tiyak.

Hal.  Lahat tayo ay sumayaw.

Advertisements

Author: randomstudentweb

Just some random student.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s